Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich

Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich jest organizacją pozarządową działającą od 6 lutego 2015 r.

Zrzesza stowarzyszenia nauczycielskie różnych specjalności działających na terenie całego kraju.

Misją Federacji jest zyskanie poparcia jak największej grupy przedstawicieli stowarzyszeń nauczycielskich, aby mieć wpływ na rozwój edukacji w Polsce, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

  • integrację środowiska nauczycieli,
  • współpracę nauczycieli różnych specjalności,
  • dobre przygotowanie nauczycieli do pracy i doskonalenie zawodowe,
  • sukces edukacyjny dzieci i młodzieży,
  • otwarcie szkoły na środowisko.

Z misji wynikają następujące cele:

  • współpraca między stowarzyszeniami nauczycieli i pedagogów prowadząca do orzekania i uzgadniania wspólnych stanowisk w sprawie edukacji,
  • dbałość o wysoki poziom przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • partnerstwo z instytucjami odpowiedzialnymi za edukację dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji oświatowych,
  • wpływ na wysoki poziom kształcenia i wychowania ukierunkowany na rozwój i interioryzacje wartości przez dzieci i młodzież w Polsce.

Stowarzyszenia nauczycielskie działające w Polsce mają ogromne zasługi i doświadczenie w zakresie edukacji. Organizują wiele profesjonalnych szkoleń, proponują zagraniczne wyjazdy studyjne, tworzą programy, publikacje metodyczne dla nauczycieli, realizują projekty, zajmują stanowiska w ważnych oświatowych sprawach i podejmują się realizacji innych ważnych zadań.

Jednak głos pojedynczych stowarzyszeń nie zawsze mógł się przebić i dotrzeć do instytucji mających wpływ na kształt edukacji w Polsce.

Jesteśmy entuzjastami i wierzymy, że jako Federacja łącząca potencjał i zaangażowanie wielu stowarzyszeń, zdołamy pokazać instytucjom odpowiadającym za edukację w Polsce, że uczniowie to największy skarb narodowy i ogromny potencjał, w który warto inwestować i który należy rozwijać. Muszą mieć zapewnione prawidłowy rozwój emocjonalny, duchowy, społeczny i otrzymać dobre wykształcenia.

Federacja jako organizacja pozarządowa jest wspierana wielkim zaangażowaniem oraz pracą społeczną przedstawicieli stowarzyszeń.

Chcemy nawiązać współpracę z instytucjami i organizacjami, od których zależy zarówno kondycja polskiej edukacji, jak i kondycja współczesnych szkół.

Oferujemy swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, liczymy także na ewentualne wsparcie naszych działań – tak w sferze merytorycznej, jak i materialnej.

Zarząd FSN

Członkowie

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych R.P.

Partnerzy

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

 
 
 
Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich 2015