Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich

Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich

Podjęte działania w okresie od lutego do lipca 2015 roku

  • Zebranie założycielskie (6.02.2015): wybory władz, zatwierdzenie statutu.
  • Cykl spotkań w celu zredagowania ostatecznej wersji listu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Spotkanie z p. Minister Edukacji Narodowej (24.03.2015), wręczenie listu oraz omówienie wspólnych działań.
  • Udział przedstawicielek Federacji w międzynarodowej konferencji TEACH FOR ALL (1-3.06.2015), która odbyła się w Warszawie.

Małgorzata PIOTROWSKA-SKRZYPEK (prezes FSN) oraz Danuta SOŁTYSKA (skarbnik FSN) zostały zaproszone do reprezentowania Federacji podczas konferencji nt. THE POLAND EXPERIENCE NETWORK LEARNING TRIP. W Konferencji wzięli udział członkowie wielu organizacji społecznych oraz goście z różnych krajów europejskich, w tym specjaliści w Polski. Gościem specjalnym Konferencji był Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Xavier Prats-Monne.

Uczestnicy Konferencji zapoznali się z reformą edukacji w Polsce, odwiedzili warszawskie szkoły, a także wzięli udział w dyskusjach dotyczących: przyszłości edukacji w Polsce, polityki w zakresie osób pokrzywdzonych, kształcenia nauczycieli jako leaderów zmiany, roli organizacji pozarządowych raz sektora prywatnego, innowacji i techniki, roli rodziców i rodziny, związków zawodowych oraz władz szkoły. Pełen program Konferencji obejmował zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty systemu edukacji w naszym kraju.

M. Piotrowska Skrzypek oraz D. Sołtyska wzięły udział w konferencji w charakterze specjalistów i moderatorów dyskusji w grupie zajmującej się kształceniem nauczycieli w Polsce. W dyskusji tej wzięli udział specjaliści z następujących krajów: USA, Rosji, Rumunii, Holandii, Armenii, Austrii, Belgii…. Pozostałymi specjalistami, zaproszonymi do moderowania grup dyskusyjnych, były m.in. M. Czapińska, przewodnicząca zespołu ds. strategii w MEN, M. Sitek z IBE, prof. M. Żytko w UW, E. Piotrowska-Gromniak, K. Kieszkowska z Edukacji NaNowo oraz nauczyciele z kilku warszawskich szkół.

  • Spotkania zarządu FSN z coachem Justyną Józefowicz w celu wypracowania materiałów dotyczących istoty efektywnej pracy Federacji (7.07.2015) oraz zasad rekomendowania przekazanych FSN materiałów na przykładzie Poradnika dla nauczycieli oraz Poradnika dla rodziców (31.07.2015).

Członkowie

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych R.P.

Partnerzy

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

 
 
 
Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich 2015